Skip to main content

Workshops

Inschrij­ven voor workshop?

Onder­steu­nend aan de yogales­sen zijn er regel­ma­tig Cri­ti­cal Align­ment Yoga work­shops. Hier heb­ben we de tijd om die­per in de oefe­nin­gen te gaan. De ver­ban­den tus­sen de oefe­nin­gen en bewe­gin­gen wor­den hier­door meer voelbaar.

De work­shops zijn in Delft­ste­de op een zater­dag mid­dag van 13:00 tot 16:30. Er is een pau­ze met thee en wat lek­kers, geef je dieet voor­waar­den door. De kos­ten zijn 35,- pp.

De vol­gen­de work­shop is zater­dag 1 okto­ber 2022.

 

Yoga Delft Work­shop armen en schou­ders Loui­se Tuin
Yoga work­shop Loui­se Tuin boog­je armen en bovenrug
Yoga cri­ti­cal align­ment work­shop hoofd­stand delft