Skip to main content

Private sessions

Ervaar jij beperkin­gen in het bewe­gen? Zou je deze voe­lend willen onder­zoeken? Ben je op zoek naar verdieping? Zijn er plekken die je niet kan aans­turen of niet kan ontspannen? 

Heb je lang­durig last van je rug, schoud­ers, heupen, of een blessure? Stress, onrust of vastzit­tende emoties?

Tij­dens een privé sessie nemen we de tijd om te kijken wat er bij jou speelt. Wat er mogelijk achter een klacht zit, fysiek, men­taal of emo­tion­eel, en welke de beste lichamelijke oefenin­gen daar­bij zijn.

Een privéles is ook geschikt als je een beperk­ing ervaart waar­door je niet met een groep­sles mee kan doen. Het is een vorm van crit­i­cal align­ment ther­a­pie waar­bij we gebruik mak­en van jouw intuïtie en die van mij.

Na een korte intake gaan we met de tools en een ontspan­ning­soe­fen­ing aan de slag. Er wordt een veilige set­ting gecreëerd, hier­door kan er sneller verdieping en rust komen.

Het mooie is dat er alti­jd iets nieuws of onverwachts ontstaat, en daar­door beweeg je sneller van span­ning naar ontspanning.

‘Meest ontspan­nende yoga les. Heer­lijk ontspan­nen na weken afs­tudeer­stress, bij deze super ontspan­nende les. Zit weer heer­lijk in m’n vel!’ 

Marieke

‘Het kern­wo­ord voor mij is zachtheid. Door de lessen maak ik mezelf regel­matig bewust om zachtheid in mijn lichaam toe te passen. Ogen, gezicht en ademhaling.’ 

Mar­co

‘Ik was eerst benieuwd naar het ver­schil tussen ‘gewone’ yoga en crit­i­cal align­ment yoga. Na de eerste sessie zag ik al het ver­schil. Ik vond het fijn dat Louise uitlegde wat elke beweg­ing deed met ons lichaam, en op basis van sug­gesties ons op een hele pret­tige manier door de sessie heeft geleid. De pijn in mijn boven rug is al aanzien­lijk verminderd.’ 

Natascha

‘De CAY lessen van Louise zijn heer­lijk ontspan­nen door haar rustige stem en heel goed te vol­gen door de geduldige staps­gewi­jze uit­leg. Je wordt je heel bewust van je lijf en alle span­ning die je onge­merkt vast hebt gehouden tij­dens de dag. Een aan­bevel­ing voor iedereen die wil werken aan houd­ing en kracht.’ 

Mar­i­an

‘Ik wordt al zes maan­den niet meer door de chi­ro­prac­tor gecor­rigeerd in mijn bovenrug.’ 

Ronald

Yoga on Demand

In com­bi­natie met de privé sessies of als je een keer niet naar een groep­sles kan, kun je gebruik mak­en van Yoga on Demand: een videoles.

Ik maak iedere week een nieuwe vide­oles, met de inspi­ratie van dat moment en voor degene die mee­doen. Omdat ik weet wie mee doet aan de les, zit er ook een per­soon­lijk ele­ment in.

Tij­dens een CA vide­oles is de focus op jezelf via mijn stem­begelei­d­ing. Een pret­tige stem­begelei­d­ing is dan effectief.

De vide­oles is 9 euro per video. Je ont­vangt een per­soon­lijk bericht met een link en wacht­wo­ord. Deze link is geldig voor 1 week.

Het vraagt wel de nodi­ge dis­ci­pline, maar zoals bij alles, kri­jg je er ook wat voor terug. Namelijk alle voorde­len van Crit­i­cal Align­ment yoga, in je thui­somgev­ing. Thuisyo­ga.

Vra­gen over de video kun­nen via de mail beant­wo­ord wor­den. Je kan alti­jd een privéles boeken, en er zijn regel­matig work­shops waar je aan mee kan doen.

Vraag een vide­oles aan!

Praktische informatie

Locatie

Een privé sessie is 60 euro per uur. Sessies zijn op afspraak, via de mail. De locatie is Delft­st­ede, ruimte 110 in Delft.

Afspraak maken

Voor privé sessies kun je via e‑mail een afspraak maken.

Water Healing

Een water~sessie kan ook onderdeel zijn van een privé tra­ject. Zie pag­i­na water heal­ing voor meer informatie.

Lees verder…