Skip to main content

Group classes

Yoga met Louise is crit­i­cal align­ment yoga. Dit is een unieke vorm van yoga, met als basis: ontspan­nen voor het bewegen.

De les begint met een gerichte ontspan­ning­soe­fen­ing, met behulp van spe­ciale crit­i­cal align­ment tools. Je bent voe­lend aan het ontspan­nen; er komt opper­vlakkige spierspan­ning los, maar ook diepliggende span­ning uit je wervelkolom.

Door de ontspan­ning is er meer vri­jheid van beweg­ing. Er wordt gew­erkt aan kracht, uithoud­ingsver­mo­gen en energieop­bouw door het oefe­nen van yoga houdingen.

De lessen zijn med­i­tatief – je maakt het pro­ces van ontspan­ning in je lichaam en geest bewust mee – en speels, om de nieuwe energie te lat­en stromen. Er ligt veel focus op de ademhal­ing, de sleu­tel naar men­tale en fysieke ontspanning.

Yoga time!

Maandag-avond: 18:00 – 19:15 ~ 19:30 – 20:45
Dins­dag-ocht­end: 09:00 – 10:00
Don­derdag-avond: 19:30 – 20:45 (Eng­lish class!)
Zater­dag-ocht­end: 10:00 – 11:15 (tweeweke­lijks)

Bek­ijk het uit­ge­brei­de rooster

Voordelen

 • tij­dens de les geef je jezelf voort­durend gezonde aandacht
 • yoga oefe­nen in een groep is goed voor je gezondheid
 • je ervaart fysieke veranderingen: 
  • meer ruimte en open­heid in het hart- en borst gebied
  • sta­biliteit in de onder­rug en core
  • ontspan­ning van de nek en schouders
 • je houd­ing in en tegen­over het lev­en wordt ges­tim­uleerd om meer zachtheid en ruimte toe te laten
Critical alignment bovenrug oefening rolletje en stripje Louise Tuin
Critical Alignment Yoga draai Louise Tuin
Critical Alignment Yoga Ruimte Delftstede Delft

Praktische informatie

Locatie

Crit­i­cal Align­ment Yoga in Delft. In een fijne ruimte – om te onthaas­ten – om met jezelf te zijn in een groep.

Mogelijkheden

Iedere les is anders en gebaseerd op een basishoud­ing of een the­ma: onder­rug, boven­rug, schoud­ers, etc. We mak­en gebruik van ver­schil­lende tools, waaron­der het strip­je, rol­let­je, blok, bankje en boogje.

Je kunt per les aan­melden. Alle lessen duren 75 minuten.

Proe­f­lessen bij mij bestaat uit 2 lessen voor 15 euro. Door het her­haald te ervaren kun je goed ken­nis­mak­en met de methode.

Kosten

Het tarief is afhanke­lijk van het soort yoga­pas dat je kiest:

 • Losse les – 16 euro
 • 4 lessen yoga­pas – 60 euro (2 maan­den geldig)
 • 10 lessen yoga­pas – 140 euro (3 maan­den geldig)

Aanmelden

Je kunt je aan­melden en boeken via momoyo­ga of e‑mail.

Yoga middag!

Naast de reg­uliere lessen zijn er regel­matig Crit­i­cal Align­ment Yoga work­shops. Hier hebben we de tijd om dieper in de oefenin­gen te gaan. De ver­ban­den tussen de oefenin­gen en beweg­in­gen wor­den hier­door meer voelbaar.

De eerstvol­gende work­shop is in novem­ber. Het the­ma is nog niet bek­end. Heb je inter­esse, laat het weten!

Down­load Work­shop flyer

De work­shops zijn in Delft­st­ede in Delft op een zater­dag­mid­dag van 13:00 tot 16:30. Er is een pauze met thee en wat lekkers  (geef je evt. dieetvoorkeuren door). De kosten zijn 35 euro per persoon.

De work­shops hebben elke keer een ander thema.

Boeken kan via momoyo­ga of e‑mail.