‘Meest ontspan­nende yoga les. Zit weer heer­lijk in m’n vel!’ – Marieke 

Marieke

‘Het kern­wo­ord voor mij is zachtheid.’ – Marco 

Mar­co

‘De pijn in m’n rug is aanzien­lijk ver­min­derd.’ – Natascha 

Natascha

‘Je wordt je heel bewust van je lijf en alle span­ning die je onge­merkt vasthoudt.’ – Marian 

Mar­i­an

‘Ik word al 6 maan­den niet meer door de chi­ro­prac­tor gecor­rigeerd.’ – Ronald 

Ronald

‘De online video lessen van Louise zijn heel fijn.’ – Chantal 

Chan­tal

Critical Alignment Yoga

With breath, tools and aware­ness, align­ment yoga pro­vides relax­ation, strength and flex­i­bil­i­ty in your back. It brings space and light­ness to your pos­ture. You regain con­fi­dence in your body.

Groepslessen

Crit­i­cal Align­ment Yoga in Delft. In een sfeer­volle zaal, locatie Delft­st­ede in het cen­trum van Delft. Bereik­baar per fiets of auto. Maanda­gavond, dins­dagocht­end, donderdagavond.

Lees verder…

Privé sessies

Tij­dens een privé sessie nemen we de tijd om te kijken wat er bij jou speelt. Wat er mogelijk achter een klacht zit, fysiek, men­taal of emo­tion­eel, en wat de beste oefenin­gen zijn…

Lees verder…

Bedrijfsyoga

Ontspan­ning is niet alleen voor na het werk, maar juist tij­dens het werken heel belan­grijk. Crit­i­cal Align­ment Yoga is een effec­tieve vorm van ontspan­ning en beweg­ing om op de werkvlo­er aan te bieden.

Lees verder…

Eerstvolgende lessen

Voor een proe­fles kun je mailen of je inschri­jven via momoyoga. 

Critical Alignment Yoga

Deze vorm van yoga helpt tegen rugk­lacht­en, schoud­er- en nekprob­le­men, onrust, ver­moei­d­heid, en con­cen­tratie problemen.

In de yoga­houdin­gen en ‑oefenin­gen doe je wat je overdag tij­dens je werk en het alledaagse druk­te vaak niet doet.

Lees verder…
Lees over CAY bij Yoga Magazine!
Critical Alignment Yogahouding - De Hond
Critical Alignment Yoga - Trikonasana
Critical Alignment Yoga - Camel pose
Critical Alignment Yoga - Head stand

Nieuwsbrief ontvangen?

Down­load brochure

Contact

De stu­dio is in Delft­st­ede op Phoenixs­traat 66, ruimte nr. 110, in het cen­trum van Delft. Hier zijn de groep­s­lessen, work­shops en de mogelijkheid voor privé sessies. Er is par­keergele­gen­heid in de Phoenix- en de Prinsenhofgarage.

Privé Sessies zijn ook mogelijk op een andere locatie, of via Zoom. 

Yogas­tu­dio vrijinjelichaam.nl
Samen­werk­ing met yogacenterkaruna.nl

De activiteit­en van Lotu­sounds zijn gereg­istreerd onder KvK num­mer 70973989.

E‑mail Louise

Bericht sturen