Skip to main content

GroepslessenIn een fijne ruimte – om te onthaasten – om met jezelf te zijn samen in een groep

Yoga met Loui­se is cri­ti­cal align­ment yoga. Dit is een unie­ke vorm van yoga, met als basis: ont­span­nen voor het bewegen.

De les begint met een gerich­te ont­span­nings­oe­fe­ning, met behulp van spe­ci­a­le cri­ti­cal align­ment tools. Je bent voe­lend aan het ont­span­nen; er komt opper­vlak­ki­ge spier­span­ning los, maar ook diep­lig­gen­de span­ning uit je wervelkolom.

Door de ont­span­ning is er meer vrij­heid van bewe­ging. Er wordt gewerkt aan kracht, uit­hou­dings­ver­mo­gen en ener­gie­op­bouw door het oefe­nen van yoga houdingen.

De les­sen zijn medi­ta­tief – je maakt het pro­ces van ont­span­ning in je lichaam en geest bewust mee – en speels, om de nieu­we ener­gie te laten stro­men. Er ligt veel focus op de adem­ha­ling, de sleu­tel naar men­ta­le en fysie­ke ontspanning.

Yoga time!

Maan­dag-avond: 18:00 – 19:15 ~ 19:30 – 20:45
Dins­dag-och­tend: 09:00 – 10:15
Don­der­dag-avond: 20:00 – 21:15

Bekijk het uit­ge­brei­de rooster

Voordelen

 • je ervaart fysie­ke veranderingen: 
  • meer ruim­te en open­heid in het hart- en borst gebied
  • sta­bi­li­teit in de onder­rug en core
  • ont­span­ning van de nek en schouders
 • tij­dens de les geef je jezelf voort­du­rend gezon­de aandacht
 • yoga oefe­nen in een groep is goed voor je gezondheid
 • je hou­ding in en tegen­over het leven wordt gesti­mu­leerd om meer zacht­heid en ruim­te toe te laten
Critical alignment bovenrug oefening rolletje en stripje Louise Tuin
Critical Alignment Yoga draai Louise Tuin
Critical Alignment Yoga Ruimte Delftstede Delft

Praktische informatie

Locatie

Cri­ti­cal Align­ment Yoga in Delft. In een fij­ne ruim­te – om te ont­haas­ten – om met jezelf te zijn in een groep.

Mogelijkheden

Iede­re les is anders en geba­seerd op een basis­hou­ding of een the­ma: onder­rug, boven­rug, schou­ders, etc. We maken gebruik van ver­schil­len­de tools, waar­on­der het strip­je, rol­le­tje, blok, bank­je en boogje.

Je kunt per les aan­mel­den. Alle les­sen duren 75 minuten.

Proef­les­sen bij mij bestaat uit 2 les­sen voor 15 euro. Door het her­haald te erva­ren kun je goed ken­nis­ma­ken met de methode.

Kosten

Het tarief is afhan­ke­lijk van het soort yogap­as dat je kiest:

 • Los­se les – 16 euro
 • 4 les­sen yogap­as – 60 euro (2 maan­den geldig)
 • 10 les­sen yogap­as – 144 euro (3 maan­den geldig)
 • Abon­ne­ment 1x p/w – 52 euro per maand

Er is ook een Stu­den­ten­pas met 25% kor­ting voor studenten.
Zie momoy­o­ga voor alle opties. Momoy­o­ga is een boe­king en betaalsysteem.

Aanmelden

Je kunt je aan­mel­den en boe­ken via momoy­o­ga of e‑mail.

Momoy­o­ga is een boe­king en betaal systeem.

Yoga middag!

Naast de regu­lie­re les­sen zijn er Cri­ti­cal Align­ment Yoga work­shops of XL les­sen. Hier heb­ben we de tijd om die­per in de oefe­nin­gen te gaan. De ver­ban­den tus­sen de oefe­nin­gen en bewe­gin­gen wor­den hier­door meer voelbaar.

De vol­gen­de XL les is op zater­dag 20 april. De vol­gen­de Yoga met Buik­dans mid­dag wordt bin­nen­kort bekend gemaakt! Heb je inte­res­se, laat het weten!

Down­load Work­shop flyer

De work­shops zijn in Delft­ste­de in Delft op een zater­dag­mid­dag van 13:00 tot 16:30. Er is een pau­ze met thee en wat lek­kers  (geef je evt. dieet­voor­keu­ren door).

De work­shops heb­ben elke keer een ander thema.

Boe­ken kan via momoy­o­ga of e‑mail.